Információk, melyek hasznosak lehetnek az építés kapcsán

A felelős műszaki vezető

Ki is a felelős műszaki vezető?

A felelős műszaki vezető a kivitelezési vállalkozó megbízottja, aki az építési-szerelési munka felelős irányítója az építés folyamán. Személyesen felel a terveknek megfelelő megvalósításért, a szakszerű munkavégzésért, a vonatkozó jogszabályok, valamint a minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások betartásáért.

A felelős műszaki vezető feladatai

 • a kivitelezés során az összes vonatkozó jogszabály betartatása. A munkálatok szakszerűségén kívül ide tartoznak a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi és közegészségügyi jogszabályok is,
 • minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 • teljesítési igazolások kiállítása az alvállalkozók felé,
 • erre vonatkozó megbízatása esetén az építési napló vezetése és ellenőrzése,
 • közreműködés az átadás-átvételi eljárásban,
 • nyilatkozattétel a naplóban a szerződéses vállalás teljesítésével.

A felelős műszaki vezető felelőssége (többek közt)

 • az építmény rendeltetése szerinti jogosultságok megléte,
 • az építmény a kiviteli és engedélyezési tervek szerint valósuljon meg,
 • az építési munkálatok felelős irányítása, azok szakszerűsége,
 • a minőségi és biztonsági előírások betartatása.
+36 70 325 6685
 • Facebook share icon
 • Twitter share icon
 • Google Plus share icon
 • Pinterest share icon
 • Share on Linkedin
 • A felelős műszaki vezető | Építési Költség megosztása email-ben