Információk, melyek hasznosak lehetnek az építés kapcsán

A műszaki ellenőr

A műszaki ellenőr az építtető képviseletében jár el a kivitelezési helyen. Legfőbb feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje és elősegítse a kivitelezés menetét, ellenőrizze a szakszerű munkavégzést és a jogszabályok, valamint a tervek betartását.

Hatásköre és feladatai függenek az építtetővel kötött megállapodástól, melyről a felek szerződést kötnek. Ha a feladatok külön nem kerülnek rögzítésre, akkor lényeges feladatai a következők:

 • a kivitelezés figyelemmel kísérése és ellenőrzése;
 • a tervdokumentációkban foglaltak betartatása;
 • biztonsági előírások betartásának ellenőrzése a kivitelezés során;
 • a kivitelezés során a szükséges felmérések és vizsgálatok ellenőrzése, vagy elkészíttetése;
 • a minőségi és mennyiségi teljesítés ellenőrzése;
 • javaslattétel a teljesítésigazolás kiállítására, a teljesítésigazolás kiállítása;
 • az építési napló nyomon követése, a hiányosságok feljegyzése, valamint gondoskodik róla, hogy a nyilatkozatok az építési napló részét képezzék;
 • gazdaságilag és műszakilag indokolt esetben javaslatot tehet az építtető felé tervváltoztatásra ;
 • közreműködik a fővállalkozó(k)kal történő átadás-átvétel és a birtokbaadás során.

A műszaki ellenőr részt vehet a kivitelezők, szakértők kiválasztásában, továbbá a tervek, a kapcsolódó műszaki leírások és az árazatlan illetve árazott költségvetések átvizsgálásában.

 

+36 70 325 6685
 • Facebook share icon
 • Twitter share icon
 • Google Plus share icon
 • Pinterest share icon
 • Share on Linkedin
 • A műszaki ellenőr | Építési Költség megosztása email-ben